top of page

Vyladený v každom detaile

Niektoré veci sa jednoducho nedajú vylepšiť, lebo sú dokonalé, krásne a silné. Homérova Odysea, Cervantesov Don Quichote,

Da Vinciho posledná večera, Beethovenova Deviata symfónia, Wellesov Citizen Kane, Wrightov Dom na vodopáde, Opera v Sydney.

Slovenský remeselný gin TOISON sa vyrába na špičkovom destilačnom zariadení Holstein zo starostlivo vybraných ingrediencií. Do detailov vyladená receptúra vytvára jemný spirit s ideálnou voltážou (41,7 %) a postupne odhaľuje tóny lúčnych bylín a korenia, ktoré dopĺňa ľahká ovocnosť citrusov.

Spoznaj svoj TOISON.

Pentawards-Logo-2018-no-background.png
bottom of page