Vyladený v každom detaile

Niektoré veci sa jednoducho nedajú vylepšiť, lebo sú dokonalé, krásne a silné. Homérova Odysea, Cervantesov Don Quichote,

Da Vinciho posledná večera, Beethovenova Deviata symfónia, Wellesov Citizen Kane, Wrightov Dom na vodopáde, Opera v Sydney.

Toison je slovenský remeselný gin, ktorý na špičkovom destilačnom zariadení do detailov vylaďuje majster destilácie z borievok, kvetov

a bylín, aby ho potom nechal odpočívať v starožitných nádobách.

Tak vzniká čistá dokonalosť, krásna a silná.

Spoznaj svoj TOISON.